The donations will go missing

காணாமல் போகும் காணிக்கைகள்!

சென்னை கோடிக்கணக்கில் பக்தர்களால் கோயில்களுக்கு அளிக்கப்படும் காணிக்கைகள் எங்கே செல்கின்றன? அதிர வைக்கும் பல உண்மைகள் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது. கோயிலுக்கு…