The new regulations take effect

வந்தது புதுக்கட்டுப்பாடு: இனி அவசரத்துக்கு தங்கம் விற்க முடியாது!

கொல்கொத்தா: வரும் ஏப்ரல் 1ம் தேதிமுதல், தங்கம் விற்பதில் புது கட்டுப்பாடு அமலாகிறது. இதன்படி ஒரு நாளைக்கு 10 ஆயிரம்…