tiktok new app Resso

டிக்டாக் நிறுவனத்தின் புதிய செயலி : ரெஸ்சோ (Resso)

குறுகிய வடிவிலான நகைச்சுவை, ஆட்டம்பாட்டத்துடன் தங்களது திறமைகளை வெ ளிப்படுத்த உதவும் செயலியாக டிக்டாக் விளங்கிவருகிறது. சீன தயாரிப்பாக இருந்தாலும்…