To oppose the intervention of the central government in the Supreme Court proceedings says Congress kapil sipal

உச்சநீதிமன்ற செயல்பாட்டில் மத்திய அரசின் தலையீட்டை எதிர்க்க வேண்டும்…..காங்கிரஸ்

டில்லி: ‘‘கொலீஜியத்தின் பரிந்துரைகளை தடுக்கும் மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும், மூத்த நீதிபதிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும்’’ என…