two months

ஒரு லட்சம் டன் அரிசியை இந்தியாவில் இருந்து  இறக்குமதி செய்யும் மலேசியா

மும்பை மலேசியா இரு மாதங்களில்1 லட்சம் டன் அரிசியை இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய உள்ளதாக இந்திய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்….