Weekly Rasipalan (to 12 signs) – Veda Gopalan

வார ராசிபலன் (12 ராசிகளுக்கும்) – வேதா கோபாலன்

மேஷம் கவர்ச்சி அம்சம் கூடுதலாகும். மேடை ஏறிப் பேசிக் கைதட்டல் வாங்கு வீங்க. கல்யாணம் காட்சின்னு சென்ட் போட்டுக்கிட்டுக் கிளம்புவீங்க….