woman and child trafficking

அதிகரிக்கும் ஆட்கடத்தல் குற்றம்: மத்திய அரசு பகீர் தகவல்

வியாழனன்று, மத்திய அரசு வெளியிட்ட தகவலில்படி, 2016ல் மட்டும், இந்தியாவில் 20,000 பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மனித கடத்தலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்,…