Women in India have no protection! “Actress Sridevi

இந்தியாவில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே கிடையாது!” நடிகை ஸ்ரீதேவி ஆதங்கம்

நம் நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பே கிடையாது என்று நடிகை ஸ்ரீதேவி கருத்து தெரிவித்துள்ளார். 1980 வாக்கில் தமிழகத்தில் கனவு கன்னியாக…