Women with 3 children suffered from Bedbug bite at Air India flight

ஏர்  இந்தியா விமானத்தில் மூட்டைப் பூச்சி : பெண் பகீர் புகார்

மும்பை நியூயார்க்  – மும்பை ஏர் இந்தியா விமானத்தில் மூட்டைப் பூச்சிக் கடியால் தாம் அவதியுற்றதாக ஒரு பெண் புகார்…