அதிக மருத்துவர்கள் கொண்ட 2வது மாநிலம் தமிழகம்! வெறும் 74 மருத்துவர்கள் கொண்ட மிசோரம்

டெல்லி: நாட்டிலலேயே அதிக மருத்துவர்கள் கொண்ட 2வது மாநிலமாக தமிழகம் திகழ்கிறது என்று மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவர பட்டியலில் தெரிய வந்துள்ளது.

நாடு முழுவதும், ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் உள்ள மருத்துவர்களின் எண்ணிக்கையை மத்திய அரசு வெளியிட்டு இருக்கிறது. அதில் முதல் இடத்தை மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பெற்றிருக்கிறது.

அந்த மாநிலத்தில், 1,73,384 மருத்துவர்கள் இருக்கின்றனர். 2வதாக தமிழகத்தில் 1,35,456 மருத்துவர்கள் உள்ளனர். 3வது இடத்தில் கர்நாடகா இருக்கிறது. அந்த மாநிலத்தில் 1,22,875 மருத்துவர்கள் இருக்கின்றனர்.

குஜராத் மாநிலத்தில் 66,944 மருத்துவர்களும், ராஜஸ்தானில் 43, 388 மருத்துவர்களும் உள்ளனர். மிசோரம் மாநிலத்தில் தான் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மருத்துவர்கள் இருக்கின்றனர். அந்த மாநிலத்தில் வெறும் 74 மருத்துவர்கள் தான் இருக்கின்றனர்.