நாசாவில் இடம்பெற்ற தமிழக மாணவரின் ஓவியம்!

நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையம் வெளியிட்டுள்ள 2019ம் ஆண்டுக்கான நாள்காட்டியில் தமிழக மாணவர் வரைந்த ஓவியம் இடம்பெற்றுள்ளது. உணவு என்ற தலைப்பில் பழனியை சேர்ந்த மாணவர் வரைந்த ஓவியம் நாசா நாள்காட்டியில் இடம்பிடித்துள்ளது.

tamilnadu

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை சேர்ந்த மாணவர் தேன்முகிலன். இவர் அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையமான நாசா சார்பில் நடத்தப்பட்ட ஒவியப்போட்டியில் பங்கேற்றார். விண்வெளியில் உணவு என்ற தலைப்பில் தேன்முகிலன் வரைந்த ஓவியத்தை நாசா குழுவினர் தேர்வு செய்து 2019ம் ஆண்டிற்கான நவம்பர் மாத அட்டைப்படத்தில் அச்சிட்டுள்ள்னர்.

உலகளவில் நடைபெற்ற போட்டியில் வெற்றிப்பெற்றதும், நாசா தனது ஓவியத்தை தேர்வு செய்ததும் தனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக மாணவர் முகிலன் தெரிவித்தார். இதேபோன்று கடந்த ஆண்டு நாசா வெளியிட்ட காலண்டரில் இதே திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இரண்டு மாணவர்களின் ஓவியங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.