தங்கத்துக்கும் கட்டுப்பாடு: மத்திய அரசு புதிய அதிரடி! பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி

இந்திய அரசு தற்போது புதிய அதிரடி அறிவிப்புகளை அறிவித்து உள்ளது.

திருமணமான பெண் ஒருவர் 500 கிராமும், திருமணமாகாத பெண் 250 கிராமும்

,  gold3

ஆண் ஒருவர் 100 கிராம் தங்க நகைகளை மட்டுமே வைத்துக்கொள்ளலாம்” என அறிவிப்பு.

இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் மேலும் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகி உள்ளனர்.