ரசிகர்களுக்கு பொறுமை இல்லை, அரசியல் கிடையாது ரஜினி பேச்சு (வீடியோ)

ரசிகர்களுக்கு பொறுமை இல்லை, அரசியல் கிடையாது ரஜினி பேச்சு (வீடியோ)

https://youtu.be/_MmnWS9INZo