ஆஸ்திரேலியா: தமிழுக்கு மரியாதை!

a

நெட்டிசன்:

ஸ்ரேலிய நாட்டில் தமிழ் மொழிக்கு உயர்ந்த அந்தஸ்து அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.  அந்நாட்டு பாராளுமன்றத்தில் மூன்றாவது தேசிய மொழியாக  தமிழ் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்த முகநூல் பதிவு:

Leave a Reply

Your email address will not be published.