நெகடிவ் எனர்ஜி குறையச் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம்

நெகடிவ் எனர்ஜி குறையச் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம்

நெகடிவ் எனர்ஜி (எதிர்மறைச் சக்தி) குறையச் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் இதோ

உங்கள் வீட்டில் ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் தண்ணீர் நிரப்பி முழு எலுமிச்சம்பழத்தை அதில் போட எலுமிச்சை மிதந்தால் நெகடிவ் ஆற்றல் இல்லை எனவும், மூழ்கிப் போனால் நெகடிவ் எனர்ஜி உள்ளதாகவும் கொள்ளலாம்.

நீங்கள் யாரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவருக்கு ஒரு மஞ்சள் வேஷ்டி ஒரு துண்டு குரு பெண் ஆக இருந்தால் மஞ்சள் நிற சேலை மற்றும் காலணி (செருப்பு)  இவற்றைத் தானமாக அளித்து அவரிடம் ஆசி பெற நல்ல உத்தியோகம் அல்லது தொழில் அமையும் மஞ்சள் நிற புஷ்பராக கல் தங்க மோதிரத்தில் பதித்து வலது கை நடுவிரலில் அணிந்து கொண்டால் வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரும் தொழில் சிறக்கும்.

நெகடிவ் எனர்ஜி குறையச் செய்ய வேண்டியவை…

1. தினமும் காலையிலும் மாலையிலும் விளக்கேற்றுதல்

2. சாம்பிராணியுடன் குங்கிலியம் சேர்த்து தூபம் போடுதல்

3. கோமியத்துடன் கோமுக நீர் கலந்து வீடு முழுவதும் தெளித்தல்

4. பழைய பொருட்களை அகற்றுதல்

5. ஓடாத கடிகாரங்களைச் சரிபார்த்தல்

6. ஒழுகும் பைப்புகளை சரி செய்தல்