சென்னையில் இந்த ஆண்டு திருப்பதி திருக்குடை ஊர்வலம் ரத்து! அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு