தமிழக கொரோனா பாதிப்பு மாவட்டம் வாரியான பட்டியல்

சென்னை

மிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 5447 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி இதுவரை 6,35,855 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதில் 9984 பேர் உயிர் இழந்து 5,80,736 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 45,135 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இதில் சென்னையில் மட்டும் 1369 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் இதுவரை 1,79,779 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 3,336 பேர் உயிர் இழந்து 1,60,333 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 13,110 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 38,103 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 579 பேர் உயிர் இழந்து 34,867 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 2,657 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக கோவை மாவட்டத்தில் 35,479 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 476 பேர் உயிர் இழந்து 30,062 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 4,941 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

You may have missed