சென்னையில் இன்றும்  கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்துக்கும் கீழ் இறங்கியது

சென்னை

சென்னையில் இன்று 857 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் இன்று இரண்டாம் நாளாக கொரோனா பாதிப்பு 1000க்கு கீழ் வந்துள்ளது.

இன்று தமிழகத்தில் 3094 பேர் பாதிக்கப்பட்டு மொத்தம் 6,94,300 பேர் பாதிப்பு அடைந் ள்ளனர்.

இதில் சென்னையில் மட்டும் 857 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதுவரை சென்னையில் 1,91,754 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இன்று 11 பேர் உயிர் இழந்து மொத்தம் 3,546 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

இன்று 1235 பேர் குணம் அடைந்து மொத்தம் 1,76,363 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

தற்போது சென்னையில் 11,845 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.