இன்றைய டிப்ஸ்

சாப்பாட்டுக்கு பிறகு கிராம்பு ஒரு துண்டை வாயில் போட்டு சப்பி சுவைத்து

சாப்பிட்டு வந்தால் அசிடிட்டி தொந்தரவு வராது……..