கொரோனா : கேரளாவில் இன்று 5,718 – டில்லியில் 4067 மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் 1951 பேர் பாதிப்பு

டில்லி

ன்று கேரளா மாநிலத்தில் 5718. டில்லியில் 4,067 மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் 1951 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

கேரளா மாநிலத்தில் இன்று 5,718 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை 6,25,768 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.    இன்று 29 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 2359 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.

இன்று 5,496 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 5,61,874 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.  தற்போது 61,410 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.  அகில இந்திய அளவில் கொரோனா பாதிப்பில் கேரளா மாநிலம் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது.

 

டில்லியில் இன்று 4,067 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஆகி உள்ளது.   இதுவரை 5,86,125 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இன்று 73 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 9,497 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.

இன்று 4,862 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 5,48,376 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.  தற்போது 28,252 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.  அகில இந்திய அளவில் கொரோனா  பாதிப்பில் டில்லி ஆறாம் இடத்தில் உள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் இன்று 1,951 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஆகி உள்ளது.   இதுவரை 5,51,179 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.   இன்று 29 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 7,877 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். 

இன்று 2,247 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.   இதுவரை 5,20,637 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.  தற்போது 22,6659 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.  அகில இந்திய அளவில் கொரோனா பாதிப்பில் உ பி  மாநிலம் ஏழாம் இடத்தில் உள்ளது.