கொரோனா : இன்று கர்நாடகாவில் 911 பேர், டில்லியில் 757, கேரளாவில் 4,905 பேருக்கு கொரோனா உறுதி

டில்லி

ன்று கர்நாடகா மாநிலத்தில் 911, டில்லியில் 757, கேரளாவில் 4905 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகியுள்ளது.

 

கர்நாடகா மாநிலத்தில் இன்று 911 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஆகி உள்ளது.இதுவரை 9,16,256 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இன்று 11பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.இதுவரை 12,062 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.

இன்று 1,214 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.இதுவரை 8,91,095 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.தற்போது 13,080 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அகில இந்திய அளவில் கொரோனா  பாதிப்பில் கர்நாடகா மாநிலம் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.

 

 கேரளா மாநிலத்தில் இன்று 4,905 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை 7,40,517 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.    இன்று 25 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 2977 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.

இன்று 3,463 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 6,72,196 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.  தற்போது 65,165 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.  அகில இந்திய அளவில் கொரோனா பாதிப்பில் கேரளா மாநிலம் ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது.

 

டில்லியில் இன்று 757 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி ஆகி உள்ளது.   இதுவரை 6,22,851 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.

இன்று 16 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.  இதுவரை 10,453 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இன்று 939 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.    இதுவரை 6,05,685 பேர் குணம் அடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர்.  

தற்போது 6,713 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.  அகில இந்திய அளவில் கொரோனா  பாதிப்பில் டில்லி ஆறாம் இடத்தில் உள்ளது.