தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம் – 02/03/2021

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய (02/03/2021) மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 462 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,52,478 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,502 பேர் உயிர் இழந்து 8,35,506 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 3,997 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 167 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,35,888 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 4,156 பேர் உயிர் இழந்து 2,29,961 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,771 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 55,838 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 683 பேர் உயிர் இழந்து 54,776 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 379 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 52,852 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 782 பேர் உயிர் இழந்து 51,758 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 312 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.