தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம் – 03/03/2021

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய (03/03/2021) மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 489 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,52,967 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,504 பேர் உயிர் இழந்து 8,36,473 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 3,990 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 184 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,36,072 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 4,157 பேர் உயிர் இழந்து 2,30,131 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1,784 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 55,883 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 683 பேர் உயிர் இழந்து 54,820 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 380 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 52,915 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 783 பேர் உயிர் இழந்து 51,811 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 321 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.