தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம் – 08/04/2021

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய (08/04/2021) மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 4,276 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 9,15,386 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,840 பேர் உயிர் இழந்து 8,72,415 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 30,131 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 1,520 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,59,320 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 4,292 பேர் உயிர் இழந்து 2,43,395 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 11,633 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 61,597 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 698 பேர் உயிர் இழந்து 57,840 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 3,059 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 59,048 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 838 பேர் உயிர் இழந்து 55,365 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 2,845 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.