தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம்

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 1,114 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,06,891 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 11,983 .பேர் உயிர் இழந்து 7,85,318 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 9,593 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 325 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,22,258 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 3,954 பேர் உயிர் இழந்து 2,15,286 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 3,018 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 51,259 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 637 பேர் உயிர் இழந்து 49,598 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 1024 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 49,273 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 733 பேர் உயிர் இழந்து 48,014 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 526 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.