தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம்

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 1,071 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,07,962 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 11,998 .பேர் உயிர் இழந்து 7,86,472 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 9,495 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 306 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,22,580 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 3,960 பேர் உயிர் இழந்து 2,15,603 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 3,017 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 51,368 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 637 பேர் உயிர் இழந்து 49,740 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 991 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 49,335 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 764 பேர் உயிர் இழந்து 48,085 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 516 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.