தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம்

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 1,035 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,11,115 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,036 .பேர் உயிர் இழந்து 7,89,862 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 9,314 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 302 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,23,556 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 3,979 பேர் உயிர் இழந்து 2,16,551 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 2,979 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 51,696 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 642 பேர் உயிர் இழந்து 50,106 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 948 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 49,556 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 737 பேர் உயிர் இழந்து 48,247 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 572 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.