தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம்

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 1,391 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 7,87,554 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 11,762 .பேர் உயிர் இழந்து 7,64,854 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 10,938 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 356 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,16,867 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 3,867 பேர் உயிர் இழந்து 2,09,549 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 3,451 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 49,291 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 616 பேர் உயிர் இழந்து 47,712 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 963 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 47,991 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 721 பேர் உயிர் இழந்து 46,718 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 552 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.