தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம்

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 1,019 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,13,161 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,059 .பேர் உயிர் இழந்து 7,92,063 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 9,039 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 295 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,24,094 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 3,998 பேர் உயிர் இழந்து 2,17,155 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 2,951 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 51,884 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 645 பேர் உயிர் இழந்து 50,369 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 870 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 49,710 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 740 பேர் உயிர் இழந்து 48,353 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 617 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.