தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம்

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 937 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,18,014 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,122 .பேர் உயிர் இழந்து 7,97,391 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 8,501 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 259 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,25,507 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 4,008 பேர் உயிர் இழந்து 2,18,882 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 2,617 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 52,336 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 653 பேர் உயிர் இழந்து 50,869 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 814 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 50,029 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 743 பேர் உயிர் இழந்து 48,698 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 588 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.