தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு விவரம்

சென்னை

மிழகத்தில்  இன்றைய மாவட்டம் வாரியான கொரோனா பாதிப்பு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 665 பேருக்குப் பாதிப்பு உறுதி ஆகி மொத்தம் 8,28,952 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  இதில் 12,246 பேர் உயிர் இழந்து 8,10,218 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 6,488 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

சென்னையில் மட்டும் இன்று 195 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி ஆகி உள்ளது.  இதுவரை சென்னையில் 2,28,566 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 4,057 பேர் உயிர் இழந்து 2,22,501 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 2,008 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இரண்டாம் இடத்தில் கோவை மாவட்டம் உள்ளது. இதுவரை கோவை மாவட்டத்தில் 53,408 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 662 பேர் உயிர் இழந்து 52,101 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 645 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் உள்ளது.  இதுவரை செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 50,757 பேர் பாதிக்கப்பட்டு 752 பேர் உயிர் இழந்து 49,625 பேர் குணம் அடைந்து தற்போது 380 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.