ஆகஸ்டு மாத ரேசன் பொருட்களுக்கு 1, 3, 4 தேதிகளில் டோக்கன் விநியோகம்…

சென்னை:
கஸ்டு மாத  ரேசன் பொருட்களுக்கு 1, 3, 4 தேதிகளில் வீடு வீடாக டோக்கன் விநியோகம் செய்யப்படும் என தமிழகஅரசு அறிவித்து உள்ளது. உணவுப்பொருள் வழங்கத்துறை ஊழியர்கள்,