பாவாடைக்கு கூஜா தூக்கும் மோடி

நெட்டிசன்:

மலையமான் தே.கி. முகநூல் பதிவு

பாவாடை நாட்டிலிருந்து வரும் பாவாடைக்காக நம் ஹிந்து சொந்தங்களை வெளியேற்ற துடிக்கும் பாவாடைக்கு கூஜா தூக்க நினைக்கும் மோடியே பாவாடை நாட்டிற்கே ஓடுன்னு பீச..ப்பி ஷொங்ஜிகள் வரிசைக்கட்டி வருவானுங்கன்னா நினைக்கிறீங்க…

அதெல்லாம் வரமாட்டானுங்க அக்ரகாரத்துல நாலு பாப்பானுங்கள வெளியேத்தனா மட்டும் தான் கொலைக்கும் அந்த பீச…ப்பி சூத்திர பைரவர்கள்…ஏனென்றால் அவாள்கள் மட்டுமே இந்துக்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் இந்துத்துவாவிற்கு கலவரம் செய்ய பெரும்பான்மை மாஸ் காட்ட வேண்டுமென்பதற்காக இருக்கும் அடிமைகள் அவ்வளவே இந்துத்துவ கொள்கை கோட்பாடு!!! இதுக்கு தான் சொம்பு மூ… த்த குடிச்சிட்டு முக்குதுங்க ஹிந்துவே வா பொந்துல இருந்து வா ஷந்துல இருந்து வான்னு மூ..க்கி பீச… ப்பி ஷொங்கிகள்!!!