கருத்து கணிப்பு – ஆர் கே நகர் தேர்தல் ரத்து செய்யப்படும்.

கருத்து கணிப்பு – ஆர் கே நகர் தேர்தல் ரத்து செய்யப்படும்.???