உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி கணிப்புகளின் தொகுப்பு

 

பத்திரிக்கை டாட் காமில் 2019ஆம் ஆண்டு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஜோதிட கணிப்புகள் இங்கு தொகுப்பாக வீடியோவில் வழங்கப்பட்டுள்ளது

You may have missed