உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1.23 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நேற்று 1,23,78,778 ஆகி இதுவரை 5,56,585 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,22,749 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,23,78,776 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 5,388 அதிகரித்து மொத்தம் 5,56,585 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 71,82,394 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 58,454  பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 61,065 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 32,19,997 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 946 அதிகரித்து மொத்தம் 1,35,808 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 14,26,428 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 42,907 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 17,59,103 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,199 அதிகரித்து மொத்தம் 69,254  பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 11,52,467 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 25,790  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 7,94,842 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 479 அதிகரித்து மொத்தம் 21,623 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 4,95,960 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,509  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 7,07,391 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 176 அதிகரித்து மொத்தம் 10,843 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 4,81,316 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

கார்ட்டூன் கேலரி