உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1.32 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நேற்று 1,32,29,331 ஆகி இதுவரை 5,74,977 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,95,514 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,32,29,331 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,727 அதிகரித்து மொத்தம் 5,74,977 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 76,91,452 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 58,871  பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 65,366 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 34,79,361 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 465 அதிகரித்து மொத்தம் 1,38,247 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 15,49,470 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 21,873 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 18,87,959 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 770 அதிகரித்து மொத்தம் 72,921 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 12,13,512 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 28,179  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 9,07,645 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 540 அதிகரித்து மொத்தம் 23,727 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 5,72,112 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,537  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 7,33,699 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 104 அதிகரித்து மொத்தம் 11,439 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 5,04,021 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பெருவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,797  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,30,123 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 184 அதிகரித்து மொத்தம் 12,054 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 2,21,008 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.