உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2.94 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை நேற்று 2,94,34,142 ஆகி இதுவரை 9,32,422 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,40,976 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,94,34,142 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4,352 அதிகரித்து மொத்தம் 9,32,976 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 2,12,68,732 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 60,696 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 38,072 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 67,49,289 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 480 அதிகரித்து மொத்தம் 1,99,000 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 40,27,826 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 81,911 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 49,26,914 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1064 அதிகரித்து மொத்தம் 80,808 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 38,56,246 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,089 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 43,49.544 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 454 அதிகரித்து மொத்தம் 1,32,117 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 35,13,184 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,509  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 10,68,320 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 57 அதிகரித்து மொத்தம் 18,635 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 8,78,700 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பெருவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,241  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 7,33,860 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 102 அதிகரித்து மொத்தம் 30,812 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 5,73,364 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.