உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 6.25 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,25,50,616 ஆகி இதுவரை 14,57,505 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

 

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,69,936 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 6,25,50,616 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 9,198 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 14,57,505 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 4,31,78,112 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,79,14,999 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,41,712 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,36,08,696 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1.216 அதிகரித்து மொத்தம் 2,72,254 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 80,41,238 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 39,567 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 93,90,791 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 407 அதிகரித்து மொத்தம் 1,36,706 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 87,99,249 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 51,922 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 62,90,272 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 639 அதிகரித்து மொத்தம் 1,72,637 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 55,62,639 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 27,100 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 22,42,633 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 510 அதிகரித்து மொத்தம் 39,068 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 17,39,470 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12,580  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 22,08,699 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 213 அதிகரித்து மொத்தம் 52,127 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,81,137 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.