உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3.24 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,24,01,660 ஆகி இதுவரை 9,87,156 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,14,702 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,24,01,660 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 5,872 அதிகரித்து மொத்தம் 9,87,156 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 2,39,19,000 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 63,386 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 45,332 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 71,85,448 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 942 அதிகரித்து மொத்தம் 2,07,538 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 44,37,675 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 85,919 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 58,16,193 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,144 அதிகரித்து மொத்தம் 92,317 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 47,52,575 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 32,129 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 46,59.909 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 818 அதிகரித்து மொத்தம் 1,39,883 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 40,23,789 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,595  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 11,28,836 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 149 அதிகரித்து மொத்தம் 19,948 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 9,29,829 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

கொலம்பியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,565  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 7,90,823 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 178 அதிகரித்து மொத்தம் 24,924 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 6,74,961 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.