உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3.35 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,35,42,653 ஆகி இதுவரை 10,06,090 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,29,486 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,35,42,653 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,798 அதிகரித்து மொத்தம் 10,06,090 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 2,48,71,789 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 65,403 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 37,194 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 73,41,387 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 324 அதிகரித்து மொத்தம் 2,09,777 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 46,09,429 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 69,671 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 61,43,019 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 777 அதிகரித்து மொத்தம் 96,351 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 50,98,573 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,018 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 47,48.327 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 385 அதிகரித்து மொத்தம் 1,42,161 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 40,84,182 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,135  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 11,59,573 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 61 அதிகரித்து மொத்தம் 20,385 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 9,45,920 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

கொலம்பியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,147  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 8,17,203 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 153 அதிகரித்து மொத்தம் 25,641 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 7,22,536 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.