உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3.77 கோடியை தாண்டியது

--

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,77,36,803 ஆகி இதுவரை 10,81,252 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,78,013 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,77,36,803 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,874அதிகரித்து மொத்தம் 10,81,226 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 2,83,43,063 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 68,859 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 41,936 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 79,91,998 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 326 அதிகரித்து மொத்தம் 2,19,696 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 51,28,162 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 67,757 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 71,19,300 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 813 அதிகரித்து மொத்தம் 1,09,184 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 61,46,427 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,139 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 50,94.979 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 270 அதிகரித்து மொத்தம் 1,50,506 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 44,70,166 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 13,634  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 12,98,718 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 143 அதிகரித்து மொத்தம் 22,597 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 10,20,442 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

கொலம்பியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,569 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 9,11,316 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 143 அதிகரித்து மொத்தம் 27,834 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 7,89,787 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.