உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3.95 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,95,65,960ஆகி இதுவரை 11,08,617 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,12,917 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 3,95,65,960 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 6,185 அதிகரித்து மொத்தம் 11,08,617 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 2,96,48,915 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 71,435 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 71,687 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 82,88,278 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 928 அதிகரித்து மொத்தம் 2,23,644 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 53,95,401 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 65,126 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 74,30,635 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 886 அதிகரித்து மொத்தம் 1,12,144 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 65,21,634 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 30,574 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 52,01.570 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 716 அதிகரித்து மொத்தம் 1,53,229 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 46,19,560 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,150  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 13,69,313 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 232 அதிகரித்து மொத்தம் 23,723 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 10,56,582 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.