உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4.02 கோடியை தாண்டியது

--

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,02,64,219ஆகி இதுவரை 11,18,167 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 3,24,927 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,02,64,219 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,971 அதிகரித்து மொத்தம் 11,18,167 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 3,01,08,034 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 71,934 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 44,232 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 83,87,666 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 448 அதிகரித்து மொத்தம் 2,24,730 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 54,57,684 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 55,511 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 75,48,238 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 578 அதிகரித்து மொத்தம் 1,14,642 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 66,59,895 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 10,982 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 52,35.344 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 216 அதிகரித்து மொத்தம் 1,53,905 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 46,50,030 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 15,099  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 13,99,334 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 185 அதிகரித்து மொத்தம் 24,187 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 10,70,576 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

அர்ஜெண்டினாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 10,561  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 9,89,680 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 160 அதிகரித்து மொத்தம் 26,267 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 10,65,199 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.