உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 4.78 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,78,34,985 ஆகி இதுவரை 12,19,886 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 4,80,669 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 4,78,34,550 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,170 அதிகரித்து மொத்தம் 12,19,666 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 3,43,43,916 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். 88,125 பேர் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 93,645 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 96,90,756 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1197 அதிகரித்து மொத்தம் 2,38,637 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 62,35,752 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 46,033 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 83,12,947 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 611 அதிகரித்து மொத்தம் 1,23,650 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 76,54,757 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12,920 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 55,67,126 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 276 அதிகரித்து மொத்தம் 1,60,548 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 50,28,216 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 18,648  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 16,73,686 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 355 அதிகரித்து மொத்தம் 28,828 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 12,51,364 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 36,330  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 15,02,763 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 854 அதிகரித்து மொத்தம் 38,485 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,20,714 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.