உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 6.55 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,55,15,899 ஆகி இதுவரை 15,11,101 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,78,279 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 6,55,15,899 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 12,679 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 15,11,101 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 4,53,63,678 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 1,86,41,120 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,18,434 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,45,35,054 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 2,918 அதிகரித்து மொத்தம் 2,82,829 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 85,61,398 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 38,309 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 95,71,780 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 570 அதிகரித்து மொத்தம் 1,39,227 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 90,15,684 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 50,866 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 64,87,516 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 776 அதிகரித்து மொத்தம் 1,75,307 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 57,25,010 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 28,145 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 23,75,546 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 554 அதிகரித்து மொத்தம் 41,607 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 18,59,561 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12,696  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 22,57,331 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 324 அதிகரித்து மொத்தம் 54,410 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,66,940 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.