உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 7.71 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,71,57,957 ஆகி இதுவரை 16,99,136 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,45,759 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 7,71,57,957 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 7,930 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 16,99,136 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 5,40,77,039 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,13,81,782 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,82,256 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,82,66,612 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,403 அதிகரித்து மொத்தம் 3,24,858 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,06,20,637 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,589 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,00,56,248 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 330 அதிகரித்து மொத்தம் 1,45,843 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 96,05,390 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 25,445 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 72,38,600 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 417 அதிகரித்து மொத்தம் 1,86,773 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 62,45,801 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 28,948 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 28,48,377 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 511 அதிகரித்து மொத்தம் 50,858 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 22,75,657 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12,799  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 24,73,354 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 131அதிகரித்து மொத்தம் 60,858 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,83,806 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.