உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 7.76 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,76,89,821 ஆகி இதுவரை 17,08,254 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 5,17,312 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 7,76,89,821 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8,743 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 17,08,254 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 5,45,70,523 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,14,11,044 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 1,84,767 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,84,57,767 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,756 அதிகரித்து மொத்தம் 3,26,687 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,07,96,556 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,174 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,00,75,422 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 302 அதிகரித்து மொத்தம் 1,46,145 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 96,35,614 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 25,621 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 72,64,221 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 549 அதிகரித்து மொத்தம் 1,87,322 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 62,86,980 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 29,350 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 28,77,727 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 493 அதிகரித்து மொத்தம் 51,351 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 22,95,362 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,797  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 24,79,151 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 351அதிகரித்து மொத்தம் 60,900 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,84,464 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.