உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8.37 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,37,71,412 ஆகி இதுவரை 18,24,387 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 7,16,210 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 8,37,83,576 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 13,032 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 18,24,387 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 5,93,07,629 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,26,39,396 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,12,426 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,04,29,667 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,109 அதிகரித்து மொத்தம் 3,53,886 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,21,23,686 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,046 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,02,86,329 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 244 அதிகரித்து மொத்தம் 1,49,018 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 98,81,786 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 56,003 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 76,75,973 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1,036 அதிகரித்து மொத்தம் 1,94,976 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 67,47,066 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 27,747 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 31,59,297 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 593 அதிகரித்து மொத்தம் 57,019 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 25,53,340 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரான்ஸ் நாட்டில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 19,927  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 26,20,425 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 251 அதிகரித்து மொத்தம் 64,632 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 1,94,221 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.