உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பு அடைந்தோர் எண்ணிக்கை 8.68 கோடியை தாண்டியது

வாஷிங்டன்

லக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 8,68,06,661 ஆகி இதுவரை 18,74,318 பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 6,70,609 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 8,68,06,661 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 13,017 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 18,74,318 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 6,15,21,029 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர். தற்போது 2,34,11,318 பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

அமெரிக்காவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 2,25,177 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 2,15,78,225 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 3,474 அதிகரித்து மொத்தம் 3,65,595 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 1,28,81,739 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 17,908 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 1,03,75,477 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 265 அதிகரித்து மொத்தம் 1,50,151 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.   இதுவரை 99,96,493 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரேசிலில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 57,447 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 78,12,007 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர்.  நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 1186 அதிகரித்து மொத்தம் 1,97,777 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர். இதுவரை 69,83,407 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்..

ரஷ்யாவில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 24,246 பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 32,84,384 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 518 அதிகரித்து மொத்தம் 59,506 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.  இதுவரை 26,92,668 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர்.

பிரிட்டனில் நேற்று கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 60,916  பேர் அதிகரித்து மொத்தம் 27,74,479 பேர் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். நேற்று மரணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 830 அதிகரித்து மொத்தம் 76,305 பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர்.